Česky

Koupě knihy

Krátká charakteristika literárního projektu IOTA.

Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jeden puňktík nepomine z zákona, až se všecky věci stanou. Matouš, 5:18

13 sekund po Big Bangu byl vesmír velmi horoucí, malý jak fotbalová míč, plný tvrdého záření a postupně vznikajících elementů nového kvantového světa – tehdy vznikla ta nejmenší částice – IOTA.

13 miliard a 650 milionů roků po Big Bangu byl vesmír v stavu křehké termodynamické rovnováhy. Kdesi v jeho zákoutí vládlo Ego a chystalo se, že tuto rovnováhu poruší. IOTA to nemohl nechat jen tak. Přece byl strážce.

Fyzikální teorie praví o přeměně pravého a falešného vakua. To, co se nám na pohled zdá jak tmavý, mrtvý prostor je plné energie vesmírného pozadí. Proběhnul čas expanze, inflace a silné nerovnováhy a teď v stavu vyrovnanosti dobra i zla, kdosi se chystá rozdýchat oheň. Kataklyzma jak rozpínající se balon rychlostí světla pohltí všechny naděje i obavy. Jedná se skutečně o vítězství Ega anebo jen kdosi nepoučený chce zapálit zápalku v skladišti střelného prachu? IOTA ztratil božskou trpělivost.

Děj se odehrává v nedaleké budoucnosti. Nejde o konflikt dvou vzdálených civilizaci, nicméně jde o mimogalaktický kontakt, za účelem pomoci, anebo usměrnění v dalším vývoji. Konflikt právě vzniká a nabírá nebezpečné rozměry v té naší, pozemské civilizaci, která se hrdí údajně nesmírným vědeckým pokrokem, ale přitom se řítí prostřednictvím vojenského zneužití těchto vědeckých výdobytků do zániku. Jestliže se spojí silná ambice vědce s absencí zodpovědnosti, přičemž morálka kráčí navlečená v barvách khaki, tak je o problém určitě postarané. O tom historie člověka nespočetněkrát poučila. Fakt, že ten problém dokáže mít dosah kamsi až za hranice námi poznaného vesmíru, to dokáže rozeznat jen jeho strážce – IOTA.

I když IOTA je to nejmenší písmeno řecké abecedy, tak významem svého záchranného aktu v tomto sci-fi románu daleko přesahuje mnohé, co kdy abeceda ztvárnila. Nejenom pro lidstvo na naší Zemi.

Reklamy