IOTA

kúpa knihy

Krátka charakteristika literárneho projektu IOTA.

 

Lebo amen vám hovorím, že pokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane(Matúš 5,18)

13 sekúnd po Big Bangu bol vesmír veľmi horúci, malý ako futbalová lopta, plný tvrdého žiarenia a postupne vznikajúcich elementov nového kvantového sveta – vtedy vznikla tá najmenšia častica – IOTA.

13 miliárd a 650 miliónov rokov po Big Bangu bol vesmír v stave krehkej termodynamickej rovnováhy. Kdesi v jeho zákutí vládlo Ego a chystalo sa, že túto rovnováhu poruší. IOTA to nemohol nechať len tak. Predsa bol strážca.

Fyzikálna teória vraví o premene pravého a falošného vákua. To, čo sa nám na pohľad zdá ako tmavý, mŕtvy priestor je plné energie vesmírneho pozadia. Prebehol čas expanzie, inflácie a silnej nerovnováhy a teraz v stave vyrovnanosti dobra i zla ktosi sa chystá rozdúchať oheň. Kataklizma ako rozpínajúci sa balón rýchlosťou svetla pohltí všetky nádeje i obavy. Jedná sa skutočne o víťazstvo Ega alebo len ktosi nepoučený chce zapáliť zápalku v skladišti pušného prachu? IOTA stratil božskú trpezlivosť.

Dej sa odohráva v neďalekej budúcnosti. Nejde o konflikt dvoch vzdialených civilizácii, skôr ide o mimogalaktický kontakt, za účelom pomoci, alebo usmernenia v ďalšom vývoji. Konflikt práve vzniká a naberá nebezpečné rozmery v tej našej, pozemskej civilizácii, ktorá sa hrdí údajne nesmiernym vedeckým pokrokom, ale pritom sa rúti prostredníctvom vojenského zneužitia týchto vedeckých výdobytkov do zániku. Ak sa spojí silná ambícia vedca s absenciou zodpovednosti, pričom morálka kráča odetá vo farbách kaki, tak je o problém určite postarané. O tom história človeka nespočetnekrát poučila. Fakt, že ten problém dokáže mať dosah kamsi až za hranice nami poznaného vesmíru, to dokáže rozoznať iba jeho strážca – IOTA.

Aj keď IOTA je to najmenšie písmeno gréckej abecedy, tak významom svojho záchranného aktu v tomto sci-fi románe ďaleko presahuje  mnohé, čo kedy abeceda stvárnila. Nielen pre ľudstvo na našej Zemi.

Reklamy