Oči prírody

Boli tu mnoho rokov pred nami a sledovali vývoj ľudského druhu. V ich očiach sa čosi zračí. Aký je to pohľad? Výhražný a či plný obáv? Zračí sa v ňom očakávanie alebo beznádej? Formovali život a potom vedomie druhu, ktorý medzi nich vstúpil tvrdou nohou obutou v baganči. Čo by nám asi povedali, keby sme im mohli požičať hlasivky?

Jedno je isté, ak odídu, potom odíde s nimi aj človek. Spoločne sme súčasťou prírody… aj keď my máme počítače…

Nemyslíte si, že sú úžasné?

Slon africký

Slon africký je najväčšie žijúce zviera na zemi. Samec dosahuje výšky až 3,3 metra a váži 6 ton. Najväčší zaznamenaný samec, ktorý bol zastrelený v Angole v roku 1955, vážil neuveriteľných 12,274 tony a dosahoval výšku 4,2 metra (je umiestnený vo vstupnej rotunde „National Museum of Natural History“ vo Washingtone). Slon africký je inteligentné zviera. Experimenty s učením a chápaním preukázali, že ide o jedno z najbystrejších zvierat. Predpokladá sa, že je to vďaka ich veľkému mozgu.

Ježko

Toto zvieratko vo všeobecnosti asi netreba predstavovať, jeho celé meno v angličtine znie African pygmy hedgehog. Jež sa dá domestikovať, avšak vo voľnej prírode dokáže prebehnúť počas noci aj niekoľko kilometrov. Takže, ak máte nejakého doma, zabezpečte mu toľko miesta ako je to len možné. Inak bude javiť známky depresie, ako napríklad neúmerný spánok, odmietanie potravy, nezáujem o okolie alebo sa dokáže sám mrzačiť. Z nedostatku pohybu môže byť obézny, pričom nadváha mu spôsobuje vážne problémy s pečeňou. (Nepripomína vám to niečo?)

Tmavý lemur

Tmavý lemur (Eulemur macaco)nie je veľké zvieratko. Meria do 110 cm, pričom 65 cm zaberie jeho chvost a váži približne 2 kg. Žije výhradne na Madagaskare v tlupe s priemerne desiatimi jedincami, ktorú vedie dominantná samička. Tmavý lemur má zvláštny zvyk. Zbiera a zabíja jedovaté stonožky. Ich toxínom si potierajú kožuštek. Vraví sa, že jed slúži ako repelent, aby si z pokožky odstránili nepríjemný hmyz, avšak iní výskumníci prišli na to, že im toxín stonožiek slúži ako droga šťastia, pretože keď inhalujú príliš veľa toxínu, prípadne ho prehltnú, ich telo produkuje enzým Monoamin oxidázu, čoho výsledkom je pocit mimoriadnej vnímavosti.

Kojot prériový

Kojot prériový je severoamerická šelma, tiež známa ako Americký šakal. V súčasnosti zaznamenávame jeho 19 poddruhov, z toho 16 v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch a 3 v strednej Amerike. Podobne ako jeho bratranec šedý vlk, ktorý je Euroázijského pôvodu, evolúcia tejto šelmy siaha do Pleistocénu, do doby spred 1,81 milióna rokov. Meno „kojot“ je požičané z mexickej španielčiny a tu je odvodené z jazyka Nahuatl, ktorým sa dorozumievali starí Aztékovia. Jeho vedecké meno – Canis latrans, v latinčine znamená štekajúci pes. Keby sme ho chceli geneticky kódovať, tak by sme zistili, že z 85-90 % je Canis latrans a z 10-15 % sa jedná o Canis lupus (šedý vlk), čo viedlo vo vedeckých kruhoch k žartovnému označeniu „Canis soupus“, čiže polievka alebo mix druhov vlka. Kojot, čo sa týka učenia a chápania, javí vyššiu inteligenciu ako pes.

Východná škriekajúca sova žije, ako už jej názov naznačuje, v severovýchodnej Amerike od Mexika až po Kanadu. Táto malá sovička dorastie maximálne do 25 cm a váži čosi okolo 200 gramov. Napriek tomu, že zdedila prívlastok škriekajúca, v skutočnosti neškrieka, ale vydáva akési zavýjajúce tremolo, ktorého intenzita postupne klesá. V našich končinách by sa dala prirovnať ku Kuvikovi plačlivému. Jeden kuvik zablúdil na naše petržalské sídlisko. Vidieť ho nebolo, ale o to viac počuť. V noci sa jeho pravidelné kuvikanie ozývalo na tichom sídlisku ako spustený alarm. Vydržalo mu to týždeň, pretože zrazu tento alarm stíchol. Myslím, že ktosi z obyvateľov bytovky pri borovici, ktorá poskytla útočisko tomuto vtákovi, stratil nervy.

štrkáč

Tento relatívne malý had sa volá Krovinár ostnitý. Zriedka presahuje dĺžku 75 cm. Má širokú trojuholníkovo tvarovanú hlavu a oči s vertikálnymi zrenicami. Ako všetky hady z rodu štrkáčovitých  má skryté pod pokožkou veľké, ihlicovité jedovaté zuby, ktoré, keď ich nepoužíva, sú zasunuté pod hornou čeľusťou. Jeho zaujímavou, charakteristickou črtou sú nadočnicové výbežky pripomínajúce mihalnice. Odtiaľ dostal svoje anglické meno – Eyelash viper.

tamarin

Tamarin – Zlatý levíček je vzácna opička patriace medzi ohrozené druhy. Jej domovom sú odľahlé oblasti hornatých lesov v Brazílii. V roku 1996 patrila medzi kriticky ohrozené druhy, ale v rezerváciách sa ju podarilo zachrániť. Rodina tamarinov sa na pohľad javí ako usporiadaný pár žijúci so svojimi potomkami,  avšak samčeky i samičky veľmi často migrujú do iných skupín. Samček sa pári iba s dominantnou samičkou a ak svoju lásku venuje dvom zlatým krásaviciam naraz, väčšinou sa jedná o matku s dcérou.

pytón

Fascinujúce oko Pytóna zeleného (z angličtiny – Green tree python) dokáže obeť, na ktorú hľadí, celkom paralyzovať. Stretnúť sa s ním môžeme v Novej Guinei, Indonézii a v južnej Austrálii, hoci nepredpokladám, že keby aj niekto zablúdil do týchto odľahlých končín sveta, žeby príliš túžil po stretnutí s týmto predátorom dosahujúcim dĺžku až dva metre. Farba jeho pokožky alternuje medzi ostro zelenou a žltou s modrými alebo bielymi škvrnami. Sú zaznamenané hady z tejto čeľade pytónovitých aj farby modrej alebo červenkavej.

Rak pustovník

Väčšina z viac ako 1100 druhov Rakov alebo Ráčikov pustovníkov (Hermit crab) má dlhé, špirálovito zakrivené bruško, ktoré na rozdiel od príbuzných desaťnohých kôrovcov  je mäkké. Preto si ho ráčik potrebuje chrániť opustenou ulitou, ktorú si privlastní. Ako rastie, potrebuje si ulitu vymeniť a pretože o opustené ulity je na morskom dne pomerne veľký záujem, zvádza o vlastníctvo nového domčeka nezriedka tuhé súboje. Tropické oblasti hostia aj suchozemské druhy, avšak ich larvy na svoj vývoj potrebujú vodu, takže sa celkom bez vodného prostredia nezaobídu. Rôzne druhy Rakov pustovníkov majú rôzne tvary aj veľkosti od niekoľkých milimetrov až po druh „Coenobita brevimanus“, ktorý sa dožíva 30 až 70 rokov a má veľkosť kokosového orecha. Najväčší Rak pustovník žijúci bez ulity, Birgus latro – hovorí sa mu zlodej kokosových orechov, je súčasne aj najväčším žijúcim bezstavovcom.

Pochodujúca palička

Toto stvoreniatko sa v angličtine volá „Jungle nymph walking stick“. Čiže sa dá nájsť v dažďovom pralese, najmä v Austrálii. Botanikovi, ktorý ju po prvý raz zaznamenal, táto nymfa asi pripomínala pochodujúcu paličku. Vskutku sa dá veľmi ľahko pomýliť s listom alebo kúskom konára, čo účinne využíva na svoju obranu. Možnože dala podnet, z ktorého vznikol bonmot „hrá mŕtveho chrobáka“. „Pochodujúca palička“ plná tŕňov dosahuje veľkosti 15 cm a pod krovkami má uložené blanité krídla, vie si teda svoj pochod uľahčiť lietaním.

kobylka

Jedná sa o rodinu Tettigoniidae, známu z Americkej angličtiny ako „katydids“ a z Britskej angličtiny ako „bush-crickets“, ktorá obsahuje viac ako 6400 druhov. Kobylky sú známe aj ako dlho- tykadlové lúčne koníky, hoci majú oveľa bližšie ku svrčkom ako koníkom. Život ich rodu začal koncom Devónu, teda sú tu na Zemi poriadne dlho. Samčekovia kobyliek majú na krídlach zvuk produkujúce orgány, ktoré takzvane stridulujú, čím lákajú samičky. Majú pre nich svadobný dar v podobe výlučkov spermatophylaxu, akejsi želatíny, ktorú samičky konzumujú a tým si predlžujú dobu párenia.

rosnička

Túto zvedavú rosničku nájdeme v Kostarike, Paname a čiastočne aj v Kolumbii, avšak jej výskyt sa behom posledných desiatich rokov drasticky znížil – až o 80 percent. Je to najmä nočné zvieratko, žijúce vo vlhkých nížinách na listoch stromov. Tu kladie aj vajíčka, ktoré sú zmyté dažďovou vodou do kaluží a vodných plôch v porastoch. Nielen človek ohrozuje jej existencie vytínaním dažďových lesov, ale je náchylná aj na ochorenie invazívnou plesňou Chytridiomykózou.

Pižmoň

Pižmoň severský je mohutné zviera, ktoré migrovalo severnou Amerikou počas Pleistocénu, čo je geologické obdobie pred 90 až 200 tisíc rokmi. Verí sa, že Pižmoň bol schopný prežiť poslednú dobu ľadovú a taktiež ho nájdeme aj v Grónsku. Po biologickej stránke je viac príbuzný k ovciam a kozám ako k dobytku. Dospelí jedinci dosahujú váhy 400 kg (v zoo boli zaznamenaní jedinci o váhe až 650 kg) a dožívajú sa pri dostatku potravy 20 rokov. Kvôli vlne z ich kožuchov sa domestikujú. Dominantný býk si vytvára hárem až 20-tich samičiek, prípadne podriadených býčkov, ku ktorým sa správa ako k samiciam, ale ak je osamelý jedinec v ohrození, stádo ho kvôli bezpečnosti prichýli. V  severoamerických národných parkoch sa Pižmoň teší úplnej ochrane.

netopier

Toto zvieratko u mnohých nevzbudzuje príjemné pocity. Netopiere boli vždy centrálnym motívom rôznych hororových príbehov. Tento druh – Antrozous pallidus (Pallid bat ), žije v oblastiach od západnej Kanady až po stredné Mexiko. Má nezvyklo veľké oči a obrovské uši, ktorými je schopný začuť kroky hmyzu po zemi. Živí sa bezstavovcami ako napríklad svrčkami alebo škorpiónmi a dosahuje celkovú dĺžku medzi 9 až 13,5 cm. Počas noci je schopný skonzumovať potravu o hmotnosti polovice vlastnej váhy. Vydáva ultrazvuk, ktorý sa odrazí od letiaceho hmyzu a netopier dokáže ako sonar lokalizovať jeho polohu. Má schopnosť kontroly vlastnej telesnej teploty s prostredím, v ktorom žije a kedykoľvek odpočíva, dokáže si znížiť telesnú teplotu a hibernovať.

kakadu

Kakadu palmový – Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo) je taktiež známy ako Kakadu Goliáš a má šedo-čierne zafarbenie.  Je jedným z prvých popísaných papagájov nemeckým prírodopiscom Gmelinom z roku 1788. So svojou dĺžkou 55-60 cm a váhou 910-1200 gramov by mohol byť najväčším papagájom, avšak prerastajú ho žltochvosté a zlatochochlaté druhy príbuzných. Je charakteristický veľkým chocholom a svojím silným zobákom nielenže dokáže rozlúsknuť tvrdý orech, ale vie polámať silné vetvičky a nimi bubnovať. Toto bubnovanie je jeho celkom záhadným prejavom a vedci nie sú si istý prečo to robí. (Neviem, či tento zvláštny zvyk nezačal vo chvíli, keď v pralesa zbadal prvého bieleho kolonizátora so sekerou v ruke.) Kakadu palmový žije na Novej Guinei a v severnom Qeenslande v Austrálii. Je to papagáj majúci široký vokálny prejav, od šepkania až po hlasité zvolanie „hello“ pripomínajúce oslovenie človeka. Toto ich zvolanie je tak nečakané, že človeka celkom zaskočí a pritom sa vraví, že ide o jedného z najtichších papagájov.

pásovec

Tento obrnenec  pripomína žijúcu fosíliu. Verilo sa, že toto zvieratko je už dávno vyhynuté, ale v roku 1991 bol dažďových lesoch juhozápadnej Brazílie opäť objavený. Exotický „krásavec“ sa volá Pásovec trojpásy, v angličtine Southern three-banded armadillo, má typické žlté alebo hnedasté sfarbenie a so svojou dĺžkou približne 30 cm patrí medzi najmenšie pásavce. Pancier jeho tela je tvorený keratínom, rovnakým proteínom tvoriacim ľudské nechty. Pásavce majú tenký, dlhý, slamke podobný, lepkavý jazyk, ktorým zbierajú hmyz, ale ich najčastejšiu zložku potravy tvoria mravce a termity. V nebezpečenstve sa schúlia do klbka a sú prakticky bezbranné, pretože sa nedokážu  zahrabať. Takto ich zbierajú domorodci, preto sa museli prijať zákony na ich ochranu.

Tamandua je druh mraveničníka. Poznáme Severnú a Južnú Tamanduu, Severná žije v Mexiku a v severnej Venezuele a Peru, Južná v Argentíne, Brazílii a Uruguaji. Vo všeobecnosti Tamandua má predĺženú hlavu s dlhým chrupom a ústnym otvorom veľkosti ceruzky. Z neho vystrkuje až 40 cm dlhý jazyk, ktorý, ako inak, vopchá hlboko do mraveniska alebo termitiska a vysáva ním ich obyvateľov. Vyrastie do dĺžky 90 cm, pričom chvost má ďalších 60 cm a váži 2 až 7 kg. Tamandua je nebojácny medvedík. V predných tlapách má nesmiernu silu a dokáže rozboriť aj tie najpevnejšie termitie hrady. Pretože má pazúry vytočené  smerom dovnútra, pri chodení po zemi sa opiera o chrbty labiek, aby si neprepichol dlane, avšak väčšinou žije na stromoch. V nebezpečí bude syčať a vypúšťať nepríjemný sekrét z análnych žliaz. Amazonskí indiáni tohto medvedíka občas využívajú, aby zbavil ich príbytky nepríjemných mravcov.

Tento úctu vzbudzujúci pohľad najväčšej  suchozemskej mačky asi netreba príliš predstavovať. Tiger kedysi obýval široké územia naprieč celou Áziou. Za posledných 100 rokov zmizol z 93% územia, ktorému kedysi kraľoval. Celková populácia tigra v divočine sa dnes odhaduje medzi 3 až 4 tisíc jedincov. Tigre svojím charizmatickým zjavom patria dnes medzi najpopulárnejšie zvieratá. Už v starodávnej mytológii sa stali centrom pozornosti. Ich magický prejav je ešte aj dnes ústredným prvkom mnohých etnických náboženstiev, prerastá do dramatickej tvorby v rôznej literatúre, ale i vo filmovej tvorbe. Tiger sa objavuje na mnohých zástavách, heraldických znakoch alebo aj ako maskot športových tímov. Bengálsky tiger je národným zvieraťom v Bangladéši a v Indii.

žabka machová

Zvieratko s úžasnou kamuflážou, ktoré ak sa nepohybuje, nerozoznáte od skaly porastenej machom. Jedná sa skutočne o druh tzv. machovej žabky, v angličtine Vietnamese mossy frog, a už podľa názvu sa dá identifikovať, že žije vo Vietname a to prevažne v horských údoliach severnej časti krajiny, v horských riavach. Brušká prstov majú adhézne disky, ktoré dovoľujú žabke sa prisať k povrchu a takto bez problémov šplhať po kmeňoch stromov alebo po skalách. Ak je v nebezpečí nafúkne sa do lopty, aby vyzerala objemnejšie a hrá sa na mŕtvu. Veľké oči jej dávajú široký rozsah videnia. Aktívna je v noci a živí sa bezstavovcami.

Obrázky sú prebrané zo stránky National Geographic.

Zdroj Wikipédia.

Reklamy

About Milan Turek

science beyond borders, literature, photography, PhD in biophysics
This entry was posted in Matka príroda, zaujímavosti and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s