Kam kráčaš internet?

Internet do našich končín prišiel tak trochu nesmelo a mnohí z nás, ktorí vo svojej praxi využívajú počítač, k tomuto fenoménu dnešnej doby spočiatku pristupovali pomerne laxne, proste sme mu príliš neverili. Avšak internet vtrhol do našich počítačov ako nezadržateľná vlna tsunami a rovnako ako tento prírodný fenomén, všade tam, kam sa dostal, zanechal za sebou nevratné zmeny.

Internet mení obraz a vnímanie moderného sveta, mení aj človeka, jeho hodnoty, priority, sociálnu existenciu. Nejde o dramatickú zmenu, pretože táto zmena vedomia sa deje postupne, asi tak ako si rodič jedného dňa uvedomí, že jeho dieťa je dospelý človek a s týmto faktom (hocijako by sme chceli) sa už nič nedá robiť. Verím, že internet je otvorenou platformou (inak by tento článok asi nemohol vzniknúť) a je slobodou mysle a vnímania sveta pre súčasného človeka.

Poďme si dať internet pod lupu s človekom ďaleko povolanejším a skúsenejším ako som ja, s človekom, ktorého táto virtuálna forma existencie živí a ktorý sa internetu venuje tak povediac od podlahy. Je ním riaditeľ spoločnosti UIS Internet Solutions, Milan Turek.

 internet

Predstavil som ťa oficiálne, avšak samozrejme nezatajím, že si môj syn. Musím súčasne dodať, že internetu vďačím, že vznikol tento rozhovor. Hneď na úvod by som chcel zdôrazniť, že nemám na mysli “klasické” interview, ktorého výsledkom by malo byť konštatovanie, že tvoja spoločnosť je najlepšia v širokom – ďalekom kyberpriestore, ale…

Zámerne som tam dal tri bodky, pretože mojou výhodou ako otca je to, že ti môžem položiť otázky, ktoré sa zvyčajne nepoložia. Prvá otázka: “Je tvoja spoločnosť naozaj najlepšia?” Tak toto bol bonmot, ktorý nečaká na odpoveď.

(„Úsmev ;)“ odpoveď je jasná 🙂

 Takže prvá otázka: “Ako ti zmenil a mení internet život?” Uvedomujem si, že to je naozaj naivná otázka – asi ako keby sme sa opýtali výrobcu automobilov ako mu zmenil život vynález kolesa. Avšak predsa – poďme sa nad tým zamyslieť!”

 „Vždy som mal rád počítače. Je vidieť, že máme rovnakú krv. Chcel som s nimi pracovať. Zo začiatku som nepracoval s internetom, nerobil som web stránky, nakoľko táto forma podnikania v tých časoch nebola veľmi rozšírená. Obchodoval som s technikou a predával počítače. Ako kreatívny človek a zástanca inovácií, ktoré vám uľahčujú život som chcel prispieť svojimi nápadmi a pridať sa k firmám, ktoré vynakladajú maximálne úsilie na splnenie cieľov svojich zákazníkov. Vďaka internetu, vďaka jeho rýchlemu nárastu a vyspelej technológii internet zmenil môj život a nenecháva ho stagnovať, práve naopak, každý deň ma prekvapí niečím novým.

 Naša generácia pristupovala k internetu pomerne rezervovane (napokon som to už spomínal). Tento negatívny postoj v mnohých pretrváva dodnes a nie je to len pohodlnosťou akceptovať novú formu komunikácie a či mediálneho priestoru. Vyrastali sme v prostredí, v ktorom človek musel byť v neustálom strehu, aby rozoznal, či daná informácia mu nemôže uškodiť. Tá doba v nás generovala akúsi prirodzenú obranu ako spôsob prežitia a myslím, že tento stav pretrváva latentne až dodnes. Ty si to samozrejme nepoznal a preto je na mieste otázka, či si myslíš, že internet je skutočne slobodnou platformou?

„Áno, pokiaľ nikomu na internete nevadíte, ste tam slobodný. Kedysi by ste za svoju slobodu prejavu zaplatili životom. Dneska zaplatíte tým, že vás Google vyhľadá v represívnom konaní, následne zakáže a prestali ste existovať – čo je takmer identická cena za slobodu ako v minulosti. Ešte stále sa môžete potulovať bez počítača a s rukami vo vreckách, avšak v prípade internetového obchodu to znamená záhubu. Ale nemá to len negatívne stránky. Internet prináša ľudom možnosť písať slobodne o veciach, diskutovať, predávať, komunikovať, nakupovať bez obmedzenia.

Avšak pojem Sloboda na pavučine internetu je veľmi relatívny proces a bojovať o slobodu prejavu je mnohokrát bojom s veternými mlynmi. Pokiaľ sa niekto rozhodne, že diskutovať nemôžete, tak nemôžete. Politik prikáže administrátorovi, ten vás vypne a mate po slobode. Ostáva vám domáhať sa práva súdnou cestou, ktorá cez právne slučky nikam nevedie. Prinajhoršom, keď nemáte dostatok informácií, tak tento druh slobody je schopný vás kompletne zničiť.“

 Trochu sa zamyslím nad sociálnym chovaním internetu. Mám teraz na mysli, nazvem to pracovne,  väčšinový efekt (V-efekt). Je to efekt marketingovej stratégie, podsúvajúcej svoje riešenia tak, aby si vynútila pozornosť u čo najväčšej skupiny ľudí, ktorú dokáže osloviť. ´ V-efekt´  je samozrejme umením predaja a informácia je dobrý tovar. Médiá sa snažia získať čo najvyššie indexy sledovanosti, za tým sú bezpochyby financie, zisky a mnohokrát ide o bytie a či nebytie. Tento trend otrocky kopírujú internetové stránky a index sledovanosti je dôležitým faktorom v poradí a umiestnení ako nájdu stránku rôzne vyhľadávacie stroje. Takto internet výrazne formuje sociálne, teda skupinové chovanie svojej siete, nuž a to je celý vyspelý svet. Mnohé riešenia, ktorá sa nepodrobia ´V-efektu´ sú vlastne odsúdené na zahynutie, minimálne sú odsunuté kamsi na okraj záujmu. Toto sociálne chovanie asimiluje všetko menšinové, vlastne by sa dalo povedať, že internet kráčajúci svojou evolučnou cestou sa správa tak, ako sa správajú reálne väčšinové sociálne skupiny. Napadá mi príklad, ktorý som už uviedol vo svojom článku o Ezopovi, keď malý, hrbatý otrok stál medzi dvomi vysokými svalovcami a snažil sa pritiahnuť záujem kupcov na trhu s otrokmi.

Otázka teda znie: bude sa internet budúcnosti podsúvať užívateľovi skvelými (svalnatými) riešeniami plnými efektov, ale s nízkou inteligenciou, alebo môžeme dúfať, že predsa zvíťazí akási racionálna rovnováha medzi prázdnym leskom a hodnotnou informáciou?

 Pred pár dňami sa mi dostal do rúk jeden grafický návrh od istej reklamnej agentúry. Nebol som nijak vyzvaný k hodnoteniu grafiky. Na projekte budeme mať inú úlohu. Grafický návrh, ktorý som dostal bol jednoducho povedané odfláknutý. Z pohľadu odborníka a človeka, ktorý každý deň pracuje so stránkami viem povedať kedy niekto tvrdo pracoval a kedy ide o rýchle generovanie stránok za účelom zisku. Netvrdím, že človek má v priemere tráviť nad prácou dva  týždne, aby bola dobrá, to nie. Dnešné stránky strácajú identitu. Ľuďom menej záleží na tom, či ich stránka dostatočne prezentuje ich podnikanie a obsahuje kvalitnú informáciu. Stačí im tabuľka s číslami z internetového predaja a výsledný zisk. Myslím si, že v budúcnosti sa nájde viac riešení, ktoré budú prezentovať prázdny lesk bez hodnotnej informácie, ale verím, že vždy sa nájde projekt, ktorý vám prinesie svalnaté riešenia s plnohodnotnou informáciou. Stačí si pozrieť naše web stránky. „ ;)“ 

Poďme sa trochu zamyslieť nad samotnou technickou realizáciou siete. Zdá sa, že svetová sieť nemá žiadneho majiteľa hoci, nepochybujem, že mnohí by sa ním chceli stať. Sú veľké firmy, ktoré vyvíjajú programovacie prostriedky, jazyk a s týmito riešeniami celkom prirodzene prichádzajú rôzne obmedzenia, ktoré bežný užívateľ samozrejme nevníma. Ako je to v prípade profesionálnej firmy? Ste spokojní so stavom technických prostriedkov, dá sa celkom pokojne realizovať stránka, alebo narážate na množstvo technologických zauzlení, ktoré sa dajú iba prácne obísť?

 Technický stav siete je veľmi dobrý. Dostupných programovacích jazykov ako aj technologických možností ako spraviť a následne spravovať web stránky je niekoľko. Každý z týchto jazykov má svoje pre a proti. Najľahšie to majú z technického pohľadu dizajnéri. Prvé problémy prichádzajú pri konverzii dizajnu do HTML, kde musíte poznať správanie prehliadačov, ich nastavenia, zobrazenia a rôzne tzv. hacky. Ak túto techniku neovládate, nie ste považovaný z môjho podhľadu za tvorcu web stránok. Vložiť tabuľku, či obrázok cez aplikovaný software vie naozaj každý.

Ďalší omnoho dôležitejší prvok celej stavby sú základy. Základy vytvárajú developeri (spolu s analytikmi, manažérmi atď.) v potrebnom programovacom jazyku. Nebudem porovnávať programovacie jazyky, to by bolo na dlho. Uvediem ich len pár pre príklad: .NET, PHP, Ruby.

Naši developeri sú profesionáli. Viem, že keď im zadám požiadavku na vytvorenie systému, vedia ho postaviť na pevných základoch. Áno, sú firmy a jednotlivci, ktorý vám predajú zhotovenú kvalitnú stavbu, program, ktorý je voľne šíriteľný na internete a tvrdia vám, že je to rovnako dobré riešenie ako to, za ktoré si zaplatíte. Nie, takto to nefunguje. Niekto vám dá stavbu, ktorú nikdy predtým nevidel. Nevie ju spravovať, nevie sa o ňu starať a nakoniec to skončí tak, že budete musieť lacné riešenie zbúrať a začať od začiatku. V tomto prípade stratíte časť investovaných peňazí a potrebujete investovať ďalšie peniaze do nového riešenia. Každodenne narážame na množstvo technických zauzlení, ale neexistuje problém, ktorý by pre nás nemal riešenie. Jednotky a nuly nemajú nevysvetliteľné javy… aj keď… niekedy tak tomu nie je…  😉

 Na fakulte, kde pracujem, som sa rozprával s mladým človekom majúcim na starosti školské informačné systémy. Medzi iným som sa opýtal, že kam ten technologický vývoj smeruje, či nie je bod, v ktorom sa to všetko zastaví. Odpovedal mi, že dúfa, že to všetko bude neustále pokračovať ďalej. Napadlo mi vtedy, že pravdepodobne medzi mladými ľuďmi existuje dosť pevný a optimistický názor, že informačné technológie sa budú neustále vyvíjať, budú rýchlejšie a rýchlejšie, budú schopnejšie, aktuálnejšie, cez svoje užívateľské interfejsy sa budú tváriť milšie a prítulnejšie, proste budú prístupnejšie, o niekoľko rokov bude stačiť len lusknúť prstami nad obrazovkou, notebooku, tabletu alebo nejakého „iT-u“ a otvorí sa nám prístup do absolútnej databanky so všetkými informáciami sveta.

No… neviem a musím povedať som dosť na rozpakoch, aby ma teraz všetci počítačoví fríci neukameňovali, keď sa odvážim tvrdiť, že technológie akosi zaostávajú, ich rýchlosť naráža na technologické obmedzenia, ktoré sa v blízkej budúcnosti asi ťažko podarí prekonať, že efektivita rešeršovanej informácie záleží od programovacích algoritmov vyhľadávacích strojov a za všetkým je neustále iba človek.

Za všetko by som uviedol jeden príklad a to vertikálnu rozlišovaciu schopnosť. Prvé video systémy s normou PAL boli definované s rozlišovacou schopnosťou 540 riadkov. Koľko je tomu rokov? Údajne prvé televízne vysielanie bolo z olympiády z Hitlerovského Berlína v roku 1936. Za sedemdesiat rokov sa rozlišovacia schopnosť lineárne zvýšila iba na dvojnásobok. (HDMI má 1080 riadkov, aj to nie každé.) Mne sa zdá, že sme masírovaní každodennými technologickými novinkami a v tomto lesku svalnatých správ akosi uchádza podstata. No, ide o biznis. Stále si myslím, že Internet je o efektivite informácie a tam technológie idú len ľahkým prechádzkovým krokom, i keď sa snažia budiť zdanie mimoriadneho športového výkonu.

Aký je tvoj názor?

Pozrime sa na čísla. Internetový obchod vykazuje za minulý rok 2011 na prvom mieste s počtom 14,86% návštevníkov s rozlíšením obrazovky 1024 x 768 bodov. Video kamera v priemere za 150 – 200 eur nám dáva „úžasnú možnosť“ natáčať video v rozlíšení 640×480. FullHD stojí 300 a viac. Do akej miery je toto ovplyvnené výkonom techniky a do akej miery schopnosťou človeka si nenastaviť FullHD monitor na 1024 bodov a FullHD kameru nastaviť na najnižšie rozlíšenie, lebo vtedy sa mi tam zmestí najviac záznamu. Ďalší vyššie spomenutý faktor, peniaze, nebudem komentovať. Ak sú ľudia ochotní dať za pletený sveter, ktorý nám kedysi na kolene plietli babky a nikto to nechcel nosiť, v dnešnej dobe 150 eur, nevidím dôvod obmedziť sa v technike.

Avšak ani jeden z týchto faktorov neovplyvnil fakt, že technologické riešenia na internete idú dopredu a bez ovplyvnenia, veľkého či malého rozlíšenia, silného alebo slabého procesoru vedia developeri pracovať s čoraz lepšie prepracovanými programovacími jazykmi a uľahčovať si tak každodennú prácu.

 Rozumiem. Na Slovensku sa hovorí „koho chleba ješ, toho pieseň spievaj“.

Ďakujem za rozhovor.

Reklamy

About Milan Turek

science beyond borders, literature, photography, PhD in biophysics
This entry was posted in aktuálne správy, technológie and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kam kráčaš internet?

  1. Excellent blog right here! Also your site loads up very fast!
    What host are you the usage of? Can I get your affiliate link to your
    host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s