Tajomný Magus.

Mágovia (z latinčiny Magi) boli Zoroastrijskí kňazi v starodávnej Perzii. Zoroastrizmus je náboženstvo a filozofia založená na učení proroka Zoroastra (tiež známeho ako Zarathuštra) a v 6. storočí pred n.l. patrilo medzi svetovo najrozšírenejšie náboženstvá. Zoroastrijskí kňazi boli súčasne astrológovia, čo bol kult spájajúci sa s Egyptom a majúci pôvod v pozostatkoch Atlantskej civilizácie. Slovo Magi je plurálom a v jednotnom čísle sa píše Magus. Je odvodené zo staroperzského slova Magu-pati – „pán kňaz“ (v modernej perzštine je to slovo Mobed) a významovo, ale aj obsahovo, sa spája taktiež so slovom Šaman (mág, kúzelník, iluzionista, bosorák, čarodejník, alebo aj černokňažník, šarlatán). V Sanskrite sa slovo magha významovo spája s darom, talentom, bohatstvom. V avestánčine (východo-Iránsky jazyk známy zo zoroastrijských textov) sa slová maga, magauuan spájajú so slovami obeta, obetovanie.
Podľa Herodotosa Mágovia boli tajným spoločenstvom v oblasti Medesu (Media – dnešný stredný Irán) a vedeli interpretovať sny. Po páde Asýrie a Babylonu organizovali Perzské spoločenstvo. Ich rozsiahlu moc a vplyv sa snažil obmedziť Cyrus II, zakladateľ Perzskej ríše a po jeho smrti Cambyses II, ktorému sa podarilo ovládnuť Egypt. Mágovia sa vzopreli voči politike Cambysesa a dosadili na trón vlastného vládcu, mladšieho syna Cyrusa II, ktorý sa pomenoval Smerdis. Avšak jeho vláda trvala iba sedem mesiacov, pretože jeho vojsko bolo porazené a on sám bol zabitý Dariom I. Mágovia sa utiahli do ústrania, ale ich klan, aj napriek politickej porážke, v Perzii pokračoval vo svojej mystickej činnosti. Niektorí z nich migrovali na západ a usadili sa v dnešnom Grécku a Taliansku. Od počiatku nášho letopočtu, Mitraizmus (náboženstvo z Perzie) bolo najrozšírenejším náboženstvom Ríma.

V  románskej mozaike z Baziliky Sv. Apollinéra v Ravene, Taliansko, boli Traja mudrci, prichádzajúci z východu pomenovaní ako Gašpar, Melichar a Baltazár. Ich mená sú pravdepodobne odvodené z gréckeho manuskriptu koncipovaného v Alexandrii približne v 6. storočí a ktorý bol preložený do latinčiny pod titulom „Excerpta Latina Barban“.

Tajomný Magus

Takzvaní Traja Králi, vďaka kresťanskej tradícii, sa v našich končinách stali najznámejšími  mágmi, určite preto, že vtedajšiemu svetu oznámili narodenie nového kráľa. V evanjeliu podľa Matúša sa spomínajú ako Mudrci od východu. To, že boli traja, sa usudzuje z troch darov, ktoré niesli novonarodenému židovskému kráľovi – zlato, kadidlo a myrhu. Pre našinca pomerne zvláštne dary. Ešte zlato by sme dokázali pochopiť a akceptovať ako hodnotný dar (zmieňujem sa o ňom v článku Zlatý vrchol pyramídy), ale čo to kadidlo a myrha? Žeby sa jednalo o určitú paralelu príbehu v rozprávke „Soľ nad zlato“? Biblické, mýtické ale aj obyčajné rozprávkové príbehy sa preplietajú minulosťou človeka mnohokrát len preto, aby priniesli to isté poučenie z mnohých uhlov pohľadu. Avšak nesmieme zabúdať, že svet pred dvetisíc rokmi bol postavený na celkom iných hodnotových kritériách, ako ich dokážeme vnímať dnes.

Je azda zlato pre novonarodeného kráľa skutočne tou najpodstatnejšou vecou pre život? Kadidlo a myrha sú vysušenou miazgou, živicou zo vzácnych stromov žijúcich v polopúštnych oblastiach. Obsahujú látky, ktoré majú liečebné i ezoterické vlastnosti a v dobe Ježiša Krista mali väčšiu hodnotu ako zlato, dokonca sa používali aj ako platidlo. Z tohto hľadiska kadidlo i myrha by vlastne spĺňali kritérium pre vysoké hodnoty nesených darov.

Skúsme sa odosobniť, preniesť sa v čase naspäť a použiť vedomosti, ktoré máme dnes k dispozícii. Na chvíľu sa postavme do úlohy mágov, ktorí sa prichádzajú pokloniť najvyššiemu z vysokých a najčistejšiemu z čistých. Prečo by mali prinášať kráľovi artefakty reprezentujúce bohatstvo, majetkový prospech? Nie. Bolo to presne naopak. Mudrci mu prinášali zlato, aby sa odpútal od závislosti na materiálnych hodnotách, prinášali mu kadidlo, aby ho éter magickej substancie spojil s Duchom a prinášali mu myrhu, aby sa odpútal od strachu z ríše mŕtvych, pretože myrha sa používala na balzamovanie zosnulých tiel. Traja mudrci – mágovia z biblického príbehu prerástli do troch sudičiek v početných rozprávkových príbehoch, do troch tajuplných postáv, ktoré stoja pri postieľke každého novorodeného kráľa, i keď na počiatku príbehu sa možno jedná len o „Hloupého Honzu“. A ten „Hloupý Honza“ sa v pointe príbehu stáva „Múdrym Kráľom“ len preto, že sa zbavil prízemnej závislosti na materiálnych hodnotách, pochopil esenciu Ducha a prekonal strach z ríše mŕtvych.

V biblickom príbehu Mudrci navštívia vtedajšieho židovského kráľa, Herodesa I. Pýtajú sa ho „kde je ten novorodený židovský kráľ?“, avšak Boh ich vo sne varuje, aby sa k Herodesovi nevrátili so správou, že ho našli. V tomto bode sa biblický príbeh ako mnoho iných príbehov zaoberá práve malosťou a prízemnosťou veľkého človeka, pretože Herodes neunesie myšlienku konca vlastného kraľovania a preto nechá vo svojom kráľovstve, v Judei, povraždiť všetky novorodeniatka mužského pohlavia. Tento príšerný akt sa v priebehu modernej histórie človeka nespočetnekrát opakuje nadobúdajúc rôzne formy. (Práve keď premýšľam o týchto riadkoch videl som na STV 2 dokument o vraždách civilistov v afganskej a irackej vojne, o rôznych mučiacich nástrojoch spravodajských agentúr, ktoré si vlády veľkých tohto sveta vypestovali len na to, aby zakryli vlastnú malosť a úbohosť. Nuž, iba mi napadlo, o čo sme za tých dvetisíc rokov vývoja bohatší?)

Traja Mudrci našli novorodeného židovského kráľa, pretože ich viedla hviezda z východu. Opäť tu máme jednoznačný pojem a rovnako nájdeme vysvetlenia o možných nebeských fenoménoch ako kométy, novy a či zoskupenia planetárnych útvarov. Pretože hviezdy majú po mnoho miliónov rokov nemenné dráhy, dá sa z tej našej severnej oblohy všeličo vystopovať, avšak opäť sa trochu zamyslime nad významom biblického pojmu „hviezda“. Azda to nie je niečo, čo vyžaruje svetlo a teda ohromnú energiu, pretože toto svetlo bolo vidno doďaleka a viedlo Mudrcov celú cestu. Je teda záhadou, aké to bolo vlastne svetlo, ak ho kráľ Herodes nevidel a nedokázal tak ani s celým štábom svojich prisluhovačov nájsť novorodeného kráľa?

Mágovia – Mudrci ho našli. A našli ho svojimi otvorenými srdcami, pretože to svetlo a tá hviezda sa volá Láska. Veď je to také jednoduché. Skúsme nad týmto faktom kontemplatívne rozjímať. Nedokážeme precítiť taký jednoduchý prežitok pri stretnutí sa s čistou a úprimnou energiou ako hlbokú emóciu, ktorá nezriedka vie zanechať stopu v našej duši na celý život? Keď prišiel na svet úplne čistý človek, bez karmy, zažiarila hviezda a objala celú planétu svojou energiou. Kto mal otvorené srdce, ten to dokázal precítiť. Tento jav bol uzavretý pred každým, kto sa mu chcel uzavrieť, kto bol silne v náručí vlastného ega, vlastného pochybenstva a vlastnej malosti.

Tajomstvo mágov spočíva v otvorenosti a vedomosti prijatia všeobecne pozitívnej energie zvanej Láska – v jej bezpodmienečnom prijatí. Ak prijmeme jej energiu, Vesmír sa odvďačí zvýšením našej vlastnej inteligencie. V súčasnom svete zažívame veľa hviezd, veľa zdrojov Lásky, možno nežiaria doďaleka, len sa im treba otvoriť. Ak to nedokážeme, budeme žiť v strachu, beznádeji, v uzavretosti do vlastného ega. Budeme prežívať rôzne hororové drámy poukazujúce na malosť človeka v bludisku vlastných sebaklamov. Budeme im tlieskať a obdivovať ich falošných hrdinov vo svetle rámp. Naša inteligencia bude klesať.

Precíťme zvýšené vibrácie, ktoré nám posiela naša Matka Zem. Ona tak činí nie v obave o samú seba, ale v obave o nás všetkých.  Zahľaďme sa smerom na východ, kde hľadí Egyptská Sfinga, či tam nežiari hviezda. Ak ju tam neuvidíme, potom je kdesi chyba.

Tajomný Magus

zdroj – Wikipédia

ilustrácie – Milan Turek

Reklamy

About Milan Turek

science beyond borders, literature, photography, PhD in biophysics
This entry was posted in Hostória, Postavy histórie, Spiritual convergence and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Tajomný Magus.

  1. terrafina píše:

    Čítam tento článok už niekoľkýkrát. Prináša pre mňa úplne nový pohľad a možnosť ďalšieho dívania sa (objavovania) na udalosť, ktorú si dovolím označiť ako najvplyvnejšiu , ale zároveň najnepochopenejšiu udalosť, ktorá sa stala za celú existenciu Zeme.

    Zaujala ma podotázka v zátvorke (čo sa zmenilo za posledných 2000 rokov), a dovolím si konštatovať, že na pudovej rovine ľudskej duše, teda človeka, sa nezmenilo nič. Potešiteľné je, že vibrácia vedomia sa navyšuje, hoci nie paušálne. Z praktického pohľadu – čo sa zmenilo skutočne je rozsah informovanosti a kulisy, kostými a spôsoby, vrátane spôsobov komunikácie. Tento pocit mám od roku 2003 keď som videla nadšenú reakciu dobre oblečených a oholených štátnikov tzv. civilizovaného sveta. Boli zhromaždení v sále, kde G.W.Bush vyhlásil vojnu Iráku a ich nadšené súhlasné tlieskanie mi priponulo dupot a krik stredovekých rytierov, len prevedené do novej, prijateľnej verzie.

    Ďakujem za tento článok, okrem iného, pritiahol moju pozornosť ku postave troch mágov, teším sa na pátranie 🙂

  2. lilah píše:

    ďakujem 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s