Otrok Ezop

EzopEzop bol špinavý frýgický otrok. Aspoň podľa niektorých literárnych prameňov. Žil v období šesťsto rokov pred našim letopočtom. O Ezopovi sa zmieňuje dokonca Homér a zo svojej pozornosti ho nevynechal ani Aristoteles, čo naznačuje, že telesná špina bola v dejinách mnohokrát protipólom duchovnej čistoty. Frýgia bola časťou Anatólie, dnešné stredné Turecko. Bolo to bohaté kráľovstvo a svojou polohou medzi Gréckom na západe, ktoré sa v tom období prebúdzalo do svojej mocenskej ctižiadosti a Perziou na východe akoby malo postarané, aby nevydržalo dlho na mapách sveta. Frýgii vládli takí mýtickí králi ako boli Midas alebo Tantalos. O Midasovi sa vravelo, že všetko na čo siahol, sa premenilo na zlato. Známe je, že vo svojom kráľovstve zhromaždil rozprávkové bohatstvo. Tantalos sa zapísal do dejín azda tým najbrutálnejším činom, aký si vieme predstaviť. Aby nestratil priazeň bohov zabil svojho syna Pelopsa a obetoval ho bohom na Olympe tak, že im z jeho tela pripravil jedlo. Tento čin sa stal metaforou výrazu ľudská obeť. Bohovia ho potrestali a jeho utrpenie je známe ako Tantalove muky. Tantalos ja navždy uväznený v podzemí, stojí vo vode, ale nemôže sa napiť a nad hlavou mu visí obrovský balvan, ktorý hrozí, že sa každú chvíľu utrhne.

Ezop - FrýgiaEzop vďačí za svoju existenciu a za to, že sa zapísal do stredoškolských učebníc a napokon aj za to, že o ňom môžeme písať na blogu, Thalésovi z Milétu. Thalés bol obchodníkom s olejom, my ho skôr poznáme cez jeho kružnice a Talesovu vetu.  Chodil si k nemu po vojenské rady lýdsky kráľ Alyattes, ktorý sa rozhodol, že Frýgiu zrovná so zemou. Thalésovi sa zapáčila odvaha počerného chlapca, ktorý sa postavil proti dvom ozbrojencom s holými rukami a svojou výrečnosťou.

V službe u Thalésa sa Ezop priučil písanému jazyku i povahe prírodných zákonov. Avšak, keď Thalés na základe svojich astronomických výpočtov predpovedal zatmenie slnka a tým pomohol k celkovému víťazstvu Alyattovi nad frýgickým vojskom, od svojho pána i učiteľa utiekol. Neutiekol ďaleko. Chcel nájsť svoju sestru a pochovať mŕtvych rodičov, lenže skôr si ho našiel rabujúci vojak a zrazil ho ranou mečom do chrbtice.

Ezop mal preťatú chrbticu, krvácal, avšak žil a vnímal. Zachránila ho vlčica s mladými a v tomto bode jeho príbeh pripomína slávne zrodenie večného mesta – Ríma. Vlci, líšky a levy mali potravy nadostač, pretože okolo miesta, kde ležal mladý Ezop, sa povaľovali hromady mŕtvol. Bol viac mŕtvy ako živý, v noci ho zahrievalo teplo vlčice s mláďatami a ráno ho napojila spadnutá rosa. Takto prevegetoval dva týždne, pokiaľ ho nenašli rabujúci vojaci a neodniesli do tábora.

Sudička stojaca nad kolískou novorodenca s počernejšou pokožkou než mali druhé detí,  mu neprisúdila žiadnu úlohu historického významu ako tomu bolo u Romula a Réma, avšak dostal do vienka dlhý život, inak by sa zákonite nevymotal zo všetkých ťažkostí, do ktorých bezprostredne vkĺzol, pričom jeho život mnohokrát visel vskutku iba na pavúčom vlákne. Ezop dostal do vienka dar nad dary. Mal slúžiť ľuďom so svojou preťatou a pokrivenou chrbticou ako zrkadlo, v ktorom by človek uvidel svoje vlastnosti – pokrivené a špinavé, tie vlastnosti, pred ktorými radšej odvraciame tvár, len preto lebo nemáme odvahu sa v nich nájsť.

Nuž, napokon po mnohých strastiach, sa mladý Ezop ocitol na trhu otrokov na ostrove Samos. Stál medzi dvomi mladými, svalnatými Lýdmi a keď pozoroval ich vysoké a energiou sršiace postavy, naschvál zhrbil svoju rozdvojenú chrbticu, len aby sa od nich čo najviac odlišoval. Trojicu otrokov si všimol Xanthos, obchodný zástupca a kathegetes filozofickej školy v Same, ktorý tam bol aj so svojimi žiakmi. Pristúpil k vysokému otrokovi po Ezopovej ľavici.

„Ty čo vieš?“ opýtal sa.

„Všetko,“ odvetil lýdsky otrok.

Nato Ezop vyprskol smiechom. Xanthos si ho nevšímal a pristúpil k obrovi po Ezopovej pravici.

„Ty čo vieš?“

„Všetko,“ zaznela rovnaká odpoveď.

Ezop sa neudržal a opäť sa rozosmial. Xanthos k nemu pristúpil.

„A ty čo vieš?“ Podozrievavo si premeriaval zhrbenú a nevzhľadnú postavu v odratom chitóne.

„Nič.“ Zaznela stručná Ezopova odpoveď.

„Ako to, že nič?“

„Pretože títo dvaja vedia všetko.“

Žiakom Xanthosa sa Ezopova odpoveď páčila, tak si ho nakoniec filozof kúpil. Tak nastúpil Ezop na svoju strastiplnú púť za cestou ku slobode.

Xanthos, ktorý svojich žiakov viedol k logickému poznaniu, mal so svojím novým otrokom množstvo nepríjemností. Mnohokrát nebol ďaleko od toho, aby otroka nechal zbičovať do krvi, ale sebaistého a výrečného Ezopa vždy pred trestom zachránila prítomnosť filozofových žiakov.

Po jednom dni plnom hodovania, mastných jedál a silného vína, mal Xanthos ťažkú hlavu a s bolesťami vykonával svoju potrebu. Asistoval mu pritom Ezop s ručníkom a krčahom vody.

Xanthos sa ho spýtal. „Môžeš mi povedať, prečo tak ukradomky pozeráme na vlastné výkaly?“

„Na vine je ten kráľovič,“ odvetil Ezop bez rozmýšľania.

„Aký kráľovič?“ spýtal sa Xanthos prekvapene.

Ezop sa pustil do rozprávania.

„Dávno, pradávno, žil kráľovič, ktorý nerobil nič iného, len veľa jedol, a všetko dobré veci, preto musel aj  veľa kakať a dlho kakať. Keď raz veľmi silne kakal, nedopatrením si vykakal vlastné srdce. Od tých čias sa ľudia veľmi nedôverčivo skláňajú k vlastným výkalom, lebo sa ustavične obávajú, že si vykakajú vlastné srdce.“

Nato sa Ezop pozrel na učupeného Xanthosa.

„Tebe sa netreba báť,“ dodal.

„Prečo?“ Xanthos sa na svojho otroka nedôverčivo zahľadel.

„Pretože ty nemáš srdce, tak ho nemôžeš vykakať.“

Ezop

Ezop očami Diega Velasqueza

Na svojom blogu som už priniesol ukážku z brilantne napísanej knihy Arnolta Bronnena – Ezop. Bolo to čítanie „na tridsať sekúnd“, avšak tento raz prinášam trochu dlhšiu ukážku Ezopovho strastiplného života v rodine filozofa. Je to čítanie pre mládež, odhadujem, nad šestnásť rokov, avšak, myslím si, že mladšia populácia má v obľube iné webové stránky a iné blogy, takže túto ukážku bez problémov publikujem, napokon rakúsky spisovateľ si s tým pred päťdesiatimi rokmi problém nerobil.

Takto opísal príhodu Ezopa s vlastnou ženou Bronnenovým perom samotný Xanthos:

Ezop mal robotu v dome, prišiel častejšie do styku s mojou ženou. Vonkoncom nebol z toho druhu mužov, akých mala rada. Aj naďalej to boli atléti a dôstojníci, pri pohľade na ktorých jej zažiarili oči ako fénické sklo a skrútili sa trochu dohora a dovnútra a aj naďalej to boli, urastení, mocní chlapi, v  blízkosti ktorých sa jej pozoruhodný zadok začal krútiť.

Nuž ale záujem z jej strany tu bol a Ezop dostal lepšie obliečky a ozajstnú posteľ do svojej komôrky. Raz večer, keď som filozofoval a hodoval u priateľov, ona bola na obchôdzke. Podarilo sa jej prekvapiť Ezopa. Keď svetlo lampáša padlo na šuhaja, stál tam nahý a úd mu stál. Pokúšal sa zakryť si prirodzenie rukou. Ona mala dosť času si všimnúť, že úd má veľký a hrubý a že hrot kopije lisne sa mu nádherným purpurom. Mlčal a triasol sa. Tu zabudla na jeho nestrojnú postavu a zažiadalo sa jej rozkoše.

Povedala chlipne. „Keď mi urobíš, čo potrebujem, zažije si so mnou viac než tvoj pán.“

Ezop cúvol. Po čom túžil muselo byť veľmi ďaleko, ja som bol bližšie. Na to myslel, keď povedal.

„Keď sa to dozvie môj pán, ukrutne sa mi pomstí.“

Ona sa iba smiala. Hrkútala. Noc bola horúca. Navidomoči cítila, že sa aj jeho pomaly zmocňuje túžba. S hrkútaním, ktoré som tak dobre poznal, ho vábila.

„Keď mi to spravíš desať ráz, darujem ti nový, vyšívaný plašť.“

Bol to špinavý, otrhaný otrok. Plášťa nikdy nemal. Môžbyť to pramenilo z toho, že chcel byť voľný, voľný za každú cenu. Plášť predstavoval majetok, bol teda cestou ku slobode.

No tak či onak povedal, „ poď do mojej postele.“

A keďže sa moja žena zavčasu postarala, aby posteľ bola široká a nevŕzgala, vkĺzla k nemu ako húkajúca sa sviňa.

Manželka a otrok mali dlhú noc lásky. Deväť ráz vedel uspokojiť nenásytnú. Potom povedal, „nevládzem viac.“

Nemala dosť, chcela aj posledný zvyšok jeho síl. „Ak to nebude desať ráz, nedostaneš nič.“

Hoci bol oslabnutý, v zúrivosti poskytol jej desiaty dôkaz svojej mužskosti. Cítila, že s ňou obcoval v opovržení a hneve, pri desiatom raze ju poranil.

A tak zlostne hučala. „Najala som si ťa, aby si mi preoral pole, lenže ty si preskočil medzu a oral si si aj u suseda, choď a nedostaneš nič.“

Obaja boli oklamaní klamári. No, Ezop, pravdepodobne so zlosti nad podvodníckou ženou a azda aj z hanby nad sebou samým, rozhodol sa priznať sa mi so všetkým. A tak prišiel na druhý deň ku mne a začal hovoriť.

Povedal. „Obžalúvam pred tebou tvoju manželku. Buď sudcom medzi ňou a mnou!“

Mal som dobrú náladu, pretože večer u priateľov bol nádherný a moju múdrosť odmeňovali častým potleskom. Bol som teda k nemu prívetivý a dal som zavolať ženu. Prišla neskoro a bola v rozpakoch. Nič som nepovedal a nechal som Ezopa hovoriť.

Rozprával svojsky. „Šiel som včera s paňou na prechádzku. Tu sme zazreli slivku s mnohými plodmi. Pani ukázala na konár plný veľkých, zrelých sliviek. Povedala, že ak jedným kameňom zrazím desať slivák, podaruje mi nový, pestrý vyšívaný plášť. Hodil som kameň do konára a zrazil som desať slivák. Lenže stalo sa, že jedna slivka náhodou padla do blata. Pani sa na to veľmi nahnevala a vyhlásila, že mi plášť nedá.“

Pozrel som na oboch, pretože sa mi príbeh nepozdával. No dobrá nálada zahnala moju nedôveru. Povedal som žene, „moja malá sardela nebude sa predsa škriepiť!“

 Okúňala sa, odúvala pery, potom vyhŕkla. „Uznávam, zaobstaral mi desať slivák, no tú, čo padla do blata, nemôžem rátať. Nech hodí ešte raz a zrazí desiatu slivku, potom dostane plášť.“

Reklamy

About Milan Turek

science beyond borders, literature, photography, PhD in biophysics
This entry was posted in Hostória, Stories and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Otrok Ezop

  1. lilah píše:

    tuším si zaobstarám ezopove bájky … hi hi hi .. nájdem v nich asi viac ako som bola doteraz zvyknutá, tento rozmer a pohľad som tam nikdy nezaznamenala … 😀

    😆 … že slivky … 😀 😀 😀

  2. Spätné upozornenie: Božská častica | Connections of our life

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s